Planowane wersje Comarch ERP Optima na rok 2023


Szanowni Państwo

W roku 2023 nowe wersje Comarch ERP Optima będą się ukazywać w następujących terminach:

 

Aktualizacja do wersji 2023.1 – styczeń 2023 – wydana

 • udostępnienie deklaracji PIT-28, PIT-36 i PIT-36L za rok 2023

 

2023.2 – wydana 16.02.2023

 • deklaracje CIT-8, AKC-WWn
 • zmiany w najmie prywatnym
 • dodanie operacji seryjnych w tworzeniu ofert sprzedaży na platformie wszystko.pl
 • OCR – odczytywanie pozycji na dokumentach magazynowych

 

2023.3 – planowana 16.03.2023

 • deklaracje CIT-8E, PIT-37
 • rozliczenie roczne składki zdrowotnej od osób prowadzących działalność gospodarczą 

 

2023.5 – planowana na przełom czerwca i lipca 2023

 • import dokumentów z KSeF
 • dostosowanie eksportu faktur do nowych struktur FA_VAT (2) i FA_RR
 • nowe funkcjonalności

 

2024.0 – październik 2023

 • dostosowanie do przepisów
 • nowe funkcjonalności

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2023.0.1


Szanowni  Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2023.0.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim udostępnienie faktoringu dla dużych i średnich firm we współpracy z Comarch Apfino, rozwój współpracy z platformą wszystko.pl, nowa deklaracja CIT-8E wraz z załącznikiem CIT/EZ, możliwość przenoszenia danych kadrowo-płacowych między bazami, a także automatyzacja zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP dla pracowników powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem. W module Biuro Rachunkowe udostępniona została możliwość wysyłania wiadomości mailowych do Klientów z informacją o podatkach i składkach do zapłaty.

Ponad 90 nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji sprawią, że praca z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, w której omówione zostały najważniejsze zmiany w programie Comarch ERP Optima 2023.0.1. Więcej informacji poniżej.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Dodaliśmy nową deklarację CIT-8E wraz z załącznikiem CIT/EZ oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje.
 • Wprowadziliśmy możliwość naliczania deklaracji rocznych PIT-8AR(12) i PIT-11(29) na formularzach obowiązujących za rok 2022.
 • Umożliwiliśmy naliczanie wynagrodzenia powyżej normy z uwzględnieniem dodatkowych elementów wynagrodzenia oraz w oparciu o normę wynikającą z art. 130 k.p.
 • Wprowadziliśmy automatyczne zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP za pracowników powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Nowości Comarch ERP Optima 2023.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiliśmy oznaczanie atrybutów jako nieaktywne.
 • We współpracy z Comarch Apfino dodaliśmy funkcję finansowania faktur (faktoringu) dla średnich i dużych firm.
 • Umożliwiliśmy generowanie linku do płatności online na fakturach sprzedaży.
 • Uruchomiliśmy integrację z usługą Pocztex 2.0.
 • Na zleceniu serwisowym umożliwiliśmy wskazanie partii dostaw pobranych części, które wykorzystywane są do realizacji zlecenia.
 • Wprowadziliśmy możliwość określenia harmonogramu na pozycji księgowania okresowego.
 • Dodaliśmy wzorcowe zestawienia księgowe oraz plan kont dla organizacji pozarządowych.
 • Z poziomu modułu Biuro Rachunkowe wprowadziliśmy możliwość wysyłania wiadomości mailowych do Klientów z informacją o płatnościach do urzędów skarbowych i ZUS.
 • Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą na przenoszenie danych kadrowych i płacowych pomiędzy bazami.
 • Umożliwiliśmy szyfrowanie wydruków PDF dla pracowników własnym hasłem.

Wprowadziliśmy następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • Analizach BI kontynuowaliśmy dalszy rozwój raportów z obszaru Kadr i Płac m.in. w zakresie nadgodzin, ich kosztu czy progów podatkowych. Z innych obszarów rozbudowaliśmy raporty związane z Rezerwacjami Odbiorców i opisami analitycznymi. Wprowadziliśmy również szereg optymalizacji, które wpłyną na czas otwierania raportów płatności na dzień i zawierających atrybuty.

Informujemy, że z końcem bieżącego roku zakończymy wsparcie dla instalacji Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL działających w oparciu o Microsoft SQL Server 2012. Oznacza to zaprzestanie testowania poprawności działania takich baz danych.   

Rekomendujemy zatem dokonanie aktualizacji serwera SQL do nowej wersji. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Asystą Comarch.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji:

Kluczowe nowości wraz z dodatkowym opisem zostały przedstawione w prezentacji:

Przygotowaliśmy także filmy instruktażowe, które szczegółowo prezentują wybrane nowe funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji programu:

Zachęcamy również do obejrzenia odświeżonej wersji filmu związanego z księgowaniami okresowymi, uwzględniającej funkcjonalność tworzenia harmonogramów na pozycjach księgowań okresowych – zobacz film.

Najnowszą wersję Comarch ERP Optima znajdziecie Państwo:

 • Na Indywidualnych Stronach Klientów
 • Na Indywidualnych Stronach Partnerów

 

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2021


Nowości Comarch ERP Optima 2021.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadziliśmy funkcjonalność pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT.
 • Podczas tworzenia nowej bazy firmowej umożliwiliśmy kopiowanie ustawień z innej firmy.
 • Wprowadziliśmy dwa nowe moduły Sztuczna inteligencja oraz Robotyzacja zawierające dostępne w programie funkcje automatyzujące pracę oraz elementy sztucznej inteligencji.
 • Wprowadziliśmy szereg zmian podnoszących wydajność programu, m.in. liczenia płac oraz księgowania.
 • Umożliwiliśmy nadawanie cech kompletowanemu towarowi złożonemu oraz wskazywanie konkretnej partii dostawy dla składników, na podstawie których jest kompletowany towar złożony.
 • Wprowadziliśmy możliwość automatycznego wskazywania rozchodowanych partii towarów na dokumentach zgodnie z metodą wyceny magazynu.
 • Dodaliśmy możliwość drukowania kodów JPK_V7 na wydrukach Eko dla Faktur Sprzedaży (w tym Faktur VAT Marża, Faktur Zaliczkowych) oraz dla korekt.
 • Wprowadziliśmy automat do wysyłki faktur pocztą e-mail. Funkcja umożliwia automatyczne wysyłanie pocztą mailową faktur sprzedaży, które zostały dodane w programie oraz nie zostały wcześniej wysłane za pomocą skrzynki pocztowej skonfigurowanej w module CRM.
 • Umożliwiliśmy dodanie wzorcowych schematów księgowych.
 • Z poziomu rejestru VAT wprowadziliśmy możliwość seryjnego dodawania pojedynczych dokumentów wewnętrznych, seryjnej zmiany formy i terminu płatności, seryjnej zmiany podmiotu/ płatnika, seryjnej aktualizacji danych podmiotu oraz seryjnej zmiany stawki VAT przy zmianie kategorii.
 • Wprowadziliśmy funkcjonalność przenoszenia Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta.
 • Dodaliśmy wydruk struktury wiekowej rozrachunków.
 • Wprowadziliśmy kontrolę limitu 14 dni dla urlopu ojcowskiego.
 • Umożliwiliśmy odnotowanie w historii zatrudnienia informacji o okresach niewliczanych do stażu pracy.

Wprowadziliśmy następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • Analizach BI na potrzeby raportowania z większych baz dodaliśmy raporty ograniczające zakres zaciąganych danych. Inną nowością dla dużych Klientów jest raport zbiorczego przeterminowania płatności. Dodaliśmy obszar ofert handlowych z CRM. Poza tym w dalszym ciągu rozwijany jest obszar analiz kadrowo płacowych. Dodaliśmy m.in. zestawienia czasu pracy, godziny nocne, przyczyny nieobecności, terminy badań.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji:

Kluczowe nowości wraz z dodatkowym opisem zostały przedstawione w prezentacji:

Przygotowaliśmy także filmy instruktażowe, które szczegółowo prezentują wybrane nowe funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji programu:

Najnowszą wersję Comarch ERP Optima znajdziecie Państwo:

 • Na Indywidualnych Stronach Klientów