Szanowni  Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2023.0.1.

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim udostępnienie faktoringu dla dużych i średnich firm we współpracy z Comarch Apfino, rozwój współpracy z platformą wszystko.pl, nowa deklaracja CIT-8E wraz z załącznikiem CIT/EZ, możliwość przenoszenia danych kadrowo-płacowych między bazami, a także automatyzacja zwolnienia z opłacania składek na FP/FGŚP dla pracowników powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem. W module Biuro Rachunkowe udostępniona została możliwość wysyłania wiadomości mailowych do Klientów z informacją o podatkach i składkach do zapłaty.

Ponad 90 nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji sprawią, że praca z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację, w której omówione zostały najważniejsze zmiany w programie Comarch ERP Optima 2023.0.1. Więcej informacji poniżej.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane z przepisami:

 • Dodaliśmy nową deklarację CIT-8E wraz z załącznikiem CIT/EZ oraz wysyłką do systemu e‑Deklaracje.
 • Wprowadziliśmy możliwość naliczania deklaracji rocznych PIT-8AR(12) i PIT-11(29) na formularzach obowiązujących za rok 2022.
 • Umożliwiliśmy naliczanie wynagrodzenia powyżej normy z uwzględnieniem dodatkowych elementów wynagrodzenia oraz w oparciu o normę wynikającą z art. 130 k.p.
 • Wprowadziliśmy automatyczne zwolnienie z opłacania składek na FP/FGŚP za pracowników powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Nowości Comarch ERP Optima 2023.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiliśmy oznaczanie atrybutów jako nieaktywne.
 • We współpracy z Comarch Apfino dodaliśmy funkcję finansowania faktur (faktoringu) dla średnich i dużych firm.
 • Umożliwiliśmy generowanie linku do płatności online na fakturach sprzedaży.
 • Uruchomiliśmy integrację z usługą Pocztex 2.0.
 • Na zleceniu serwisowym umożliwiliśmy wskazanie partii dostaw pobranych części, które wykorzystywane są do realizacji zlecenia.
 • Wprowadziliśmy możliwość określenia harmonogramu na pozycji księgowania okresowego.
 • Dodaliśmy wzorcowe zestawienia księgowe oraz plan kont dla organizacji pozarządowych.
 • Z poziomu modułu Biuro Rachunkowe wprowadziliśmy możliwość wysyłania wiadomości mailowych do Klientów z informacją o płatnościach do urzędów skarbowych i ZUS.
 • Dodaliśmy funkcjonalność pozwalającą na przenoszenie danych kadrowych i płacowych pomiędzy bazami.
 • Umożliwiliśmy szyfrowanie wydruków PDF dla pracowników własnym hasłem.

Wprowadziliśmy następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • Analizach BI kontynuowaliśmy dalszy rozwój raportów z obszaru Kadr i Płac m.in. w zakresie nadgodzin, ich kosztu czy progów podatkowych. Z innych obszarów rozbudowaliśmy raporty związane z Rezerwacjami Odbiorców i opisami analitycznymi. Wprowadziliśmy również szereg optymalizacji, które wpłyną na czas otwierania raportów płatności na dzień i zawierających atrybuty.

Informujemy, że z końcem bieżącego roku zakończymy wsparcie dla instalacji Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL działających w oparciu o Microsoft SQL Server 2012. Oznacza to zaprzestanie testowania poprawności działania takich baz danych.   

Rekomendujemy zatem dokonanie aktualizacji serwera SQL do nowej wersji. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Asystą Comarch.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji:

Kluczowe nowości wraz z dodatkowym opisem zostały przedstawione w prezentacji:

Przygotowaliśmy także filmy instruktażowe, które szczegółowo prezentują wybrane nowe funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji programu:

Zachęcamy również do obejrzenia odświeżonej wersji filmu związanego z księgowaniami okresowymi, uwzględniającej funkcjonalność tworzenia harmonogramów na pozycjach księgowań okresowych – zobacz film.

Najnowszą wersję Comarch ERP Optima znajdziecie Państwo:

 • Na Indywidualnych Stronach Klientów
 • Na Indywidualnych Stronach Partnerów