// Wdrożenia oprogramowania


Proces wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie, rozumiany jest jako całokształt działań, mających na celu zdefiniowanie potrzeb i ograniczeń względem systemu, jest procesem złożonym. Istotny wpływ na jego sprawność ma odpowiednia organizacja tych prac, które powinny obejmować następujące fazy:

prace przygotowawcze
Przygotowanie infrastruktury informatycznej (komputery, serwery, licencje, np. Remote Desktop Connection),

analiza przedwdrożeniowa
Analiza ta jest wykonywana przeważnie jeszcze przed zakupem oprogramowania i polega na wspólnej pracy z Klientem w celu określenia założeń wdrożenia. Celem Analizy jest przedstawienie założeń oraz procedury wdrożenia, a także przygotowanie dokładnego projektu całego wdrożenia oraz ostatecznej wersji oferty na wdrożenie.

instalacja i konfiguracja oprogramowania wg założeń
Instalacja oprogramowania Comarch ERP oraz baz danych Microsoft SQL Server na serwerze i komputerach klienckich 

przeniesienie danych
Działanie dotyczy przeniesienia danych z obecnie używanego w firmie oprogramowania. Jeżeli pliki będą przygotowane według wzorów, przeniesienia danych można dokonać w ciągu 1 dnia roboczego pracy u Klienta. W innym wypadku, przeniesienie danych będzie wyceniane indywidualnie po dostarczeniu oryginalnych plików do przeniesienia.

szkolenie pracowników
Szkolenia pracowników mają na celu zapoznanie pracowników z działaniem i funkcjonalnością nowego oprogramowania. Długość szkolenia jest dostosowana do potrzeb do potrzeb klienta i uzgodniona podczas Analizy Przedwdrożeniowej.

asysta personalna
Obecność przedstawicieli firmy wdrożeniowej podczas pierwszych dni pracy na systemie,

opieka powdrożeniowa
Każda firma jest żywym organizmem, w którym zachodzą ciągłe zmiany, dlatego też rozwiązania przyjęte podczas wdrożenia oprogramowania z czasem stają się nieaktualne – przestarzałe lub niedopasowane do zwiększających się potrzeb firmy. W związku z tym oferujemy bieżącą obsługę Klienta w ramach umowy powdrożeniowej.


W ramach Umowy Powdrożeniowej oferujemy:

• instalowanie nowych wersji oprogramowania związanych z nieustannym rozwojem oraz dostosowaniem do przepisów prawnych,
• udzielanie konsultacji,
• zmiana konfiguracji
• gwarantowany czas reakcji na zgłoszenia.
// Produkty

optima ifaktury xl altum esklep bi monit esprzedaz centrala pos