Nowości Comarch ERP Optima 2021.0.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Wprowadziliśmy funkcjonalność pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT.
 • Podczas tworzenia nowej bazy firmowej umożliwiliśmy kopiowanie ustawień z innej firmy.
 • Wprowadziliśmy dwa nowe moduły Sztuczna inteligencja oraz Robotyzacja zawierające dostępne w programie funkcje automatyzujące pracę oraz elementy sztucznej inteligencji.
 • Wprowadziliśmy szereg zmian podnoszących wydajność programu, m.in. liczenia płac oraz księgowania.
 • Umożliwiliśmy nadawanie cech kompletowanemu towarowi złożonemu oraz wskazywanie konkretnej partii dostawy dla składników, na podstawie których jest kompletowany towar złożony.
 • Wprowadziliśmy możliwość automatycznego wskazywania rozchodowanych partii towarów na dokumentach zgodnie z metodą wyceny magazynu.
 • Dodaliśmy możliwość drukowania kodów JPK_V7 na wydrukach Eko dla Faktur Sprzedaży (w tym Faktur VAT Marża, Faktur Zaliczkowych) oraz dla korekt.
 • Wprowadziliśmy automat do wysyłki faktur pocztą e-mail. Funkcja umożliwia automatyczne wysyłanie pocztą mailową faktur sprzedaży, które zostały dodane w programie oraz nie zostały wcześniej wysłane za pomocą skrzynki pocztowej skonfigurowanej w module CRM.
 • Umożliwiliśmy dodanie wzorcowych schematów księgowych.
 • Z poziomu rejestru VAT wprowadziliśmy możliwość seryjnego dodawania pojedynczych dokumentów wewnętrznych, seryjnej zmiany formy i terminu płatności, seryjnej zmiany podmiotu/ płatnika, seryjnej aktualizacji danych podmiotu oraz seryjnej zmiany stawki VAT przy zmianie kategorii.
 • Wprowadziliśmy funkcjonalność przenoszenia Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie Klienta.
 • Dodaliśmy wydruk struktury wiekowej rozrachunków.
 • Wprowadziliśmy kontrolę limitu 14 dni dla urlopu ojcowskiego.
 • Umożliwiliśmy odnotowanie w historii zatrudnienia informacji o okresach niewliczanych do stażu pracy.

Wprowadziliśmy następujące funkcje poszerzające integrację z ERP 4.0:

 • Analizach BI na potrzeby raportowania z większych baz dodaliśmy raporty ograniczające zakres zaciąganych danych. Inną nowością dla dużych Klientów jest raport zbiorczego przeterminowania płatności. Dodaliśmy obszar ofert handlowych z CRM. Poza tym w dalszym ciągu rozwijany jest obszar analiz kadrowo płacowych. Dodaliśmy m.in. zestawienia czasu pracy, godziny nocne, przyczyny nieobecności, terminy badań.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji:

Kluczowe nowości wraz z dodatkowym opisem zostały przedstawione w prezentacji:

Przygotowaliśmy także filmy instruktażowe, które szczegółowo prezentują wybrane nowe funkcjonalności wprowadzone w najnowszej wersji programu:

Najnowszą wersję Comarch ERP Optima znajdziecie Państwo:

 • Na Indywidualnych Stronach Klientów