Wdrożenia oprogramowania

Proces wdrożenia systemu ERP w przedsiębiorstwie, rozumiany jest jako całokształt działań, mających na celu zdefiniowanie potrzeb i ograniczeń względem systemu, jest procesem złożonym. Istotny wpływ na jego sprawność ma odpowiednia organizacja tych prac, które powinny obejmować następujące fazy:

Prace przygotowawcze

Przygotowanie infrastruktury informatycznej (komputery, serwery, licencje, np. Remote Desktop Connection),
 

Analiza przedwdrożeniowa

Analiza ta jest wykonywana przeważnie jeszcze przed zakupem oprogramowania i polega na wspólnej pracy z Klientem w celu określenia założeń wdrożenia. Celem Analizy jest przedstawienie założeń oraz procedury wdrożenia, a także przygotowanie dokładnego projektu całego wdrożenia oraz ostatecznej wersji oferty na wdrożenie.

Instalacja i konfiguracja oprogramowania wg założeń

Instalacja oprogramowania Comarch ERP oraz baz danych Microsoft SQL Server na serwerze i komputerach klienckich 

Przeniesienie danych

Działanie dotyczy przeniesienia danych z obecnie używanego w firmie oprogramowania. Jeżeli pliki będą przygotowane według wzorów, przeniesienia danych można dokonać w ciągu 1 dnia roboczego pracy u Klienta. W innym wypadku, przeniesienie danych będzie wyceniane indywidualnie po dostarczeniu oryginalnych plików do przeniesienia.

Szkolenie pracowników

Szkolenia pracowników mają na celu zapoznanie pracowników z działaniem i funkcjonalnością nowego oprogramowania. Długość szkolenia jest dostosowana do potrzeb do potrzeb klienta i uzgodniona podczas Analizy Przedwdrożeniowej.

Asysta personalna

Obecność przedstawicieli firmy wdrożeniowej podczas pierwszych dni pracy na systemie,

Opieka powdrożeniowa

Każda firma jest żywym organizmem, w którym zachodzą ciągłe zmiany, dlatego też rozwiązania przyjęte podczas wdrożenia oprogramowania z czasem stają się nieaktualne – przestarzałe lub niedopasowane do zwiększających się potrzeb firmy. W związku z tym oferujemy bieżącą obsługę Klienta w ramach umowy powdrożeniowej.

W ramach Umowy Powdrożeniowej oferujemy:

• instalowanie nowych wersji oprogramowania związanych z nieustannym rozwojem oraz dostosowaniem do przepisów prawnych,
• udzielanie konsultacji,
• zmiana konfiguracji
• gwarantowany czas reakcji na zgłoszenia.